Συνεδρίαση Δ.Σ. ΣΕΗΕΑ 19/7/2017

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΗΕΑ σήμερα στις 19.00.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΕ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

© 2018 www.sehea.gr