ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Η.Ε.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΗΕΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΗ 2020 ΣΤΟ "ΝΟΒΟΤΕΛ"

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η       

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 7μ.μ.

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες

Υποκατηγορίες

Σελίδα 1 από 50

© 2018 www.sehea.gr