ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ POS ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Μετά  από την  δημοσίευση  στο ΦΕΚ Β’ 1445/27-4-2017  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  για  την  υποχρέωση  αποδοχής  πληρωμών  με  κάρτα,  επαγγελματίες  και  επιχειρήσεις  λιανικής  πώλησης  και  παροχής  υπηρεσιών  σε  85  κλάδους,  ανάμεσα  τους  και  όσοι  ασκούν  την  δραστηριότητα  των  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  μέσα  πληρωμής  με  κάρτα.

 

Η  προθεσμία  που  έχει  δοθεί  για  την  εγκατάσταση  των  συσκευών  λήγει  στις  27  Ιουλίου  ενώ  για  όσους  δεν  ανταποκριθούν  στην  υποχρέωση  προβλέπεται  η  επιβολή  προστίμου.

Η  υποχρεωτική  εφαρμογή  του  παραπάνω   μέτρου  σημαίνει  ένα  ακόμα  πάγιο  έξοδο  ενώ  επιβαρύνονται  με  το  κόστος  της  αγοράς  ή  μίσθωσης  τερματικού  μηχανήματος  ακόμα  και  όσοι  δεν  πραγματοποιούν  συναλλαγές  με  ιδιώτες  ή  έχουν  πολύ  μικρή  συχνότητα  τέτοιων  συναλλαγών.  Όπως  είναι  φυσικό  το  μέτρο  έχει  προκαλέσει  αντιδράσεις  ενώ  η  ΓΣΕΕΒΕ  και  ο  δικηγορικός   σύλλογος  Αθηνών  έχουν  κάνει  προσφυγή  στο  ΣΤΕ  ζητώντας  την  ακύρωση  της  υπουργικής  απόφασης.

Ο  σύνδεσμος  απευθύνθηκε  σε  τρείς  τράπεζες  και  έχει  γραπτές  προσφορές,  οι  οποίες  όμως  κινούνται  στα  δεδομένα  και  τους  όρους  της  αγοράς  χωρίς  να  προσφέρουν  κάτι  οικονομικότερο.

Σε  κάθε  περίπτωση  εφόσον  δεν  υπάρξει  κάποια αλλαγή  ή  διευκρίνιση  τα  μέλη  του  συνδέσμου  θα  πρέπει  να  προμηθευτούν  τερματικά  μηχανήματα  μέχρι  και  τις  27  Ιουλίου  που  είναι  η  καταληκτική  ημερομηνία.

 

Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  οι  συνάδελφοι  μπορούν  να  απευθυνθούν  στις  υπηρεσίες  του  συνδέσμου.

© 2018 www.sehea.gr