ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΗΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Προς όλα τα μέλη του ΣΕΗΕΑ

 Συνάδελφοι,

                   Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εξεδόθη η με αριθμ. 675/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία είναι για το σωματείο μας επιβράβευση της μαχητικής του πορείας στο χώρο και της καθαρής θέσης του απέναντι στα καρτέλ, που λυμαίνονται και το δικό μας επάγγελμα.

Το σωματείο μας ελέγχθηκε όπως και άλλα σωματεία και ήταν το μοναδικό σωματείο που δεν υπεβλήθη σε πρόστιμο. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν προκύπτει ότι ο ΣΕΗΕΑ καθόρισε ενιαία τιμή θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, ούτε κατάρτισε τιμοκατάλογο λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών, αλλά προκύπτει, αντιθέτως, η εναντίωση του ΣΕΗΕΑ στις πρακτικές καθορισμού ενιαίων τιμών που προτείνονταν ή ακολουθούνταν από άλλους Συνδέσμους Ηλεκτρολόγων.

 

Επίσης όπως ήδη γνωρίζετε μετά από την καταστατική Γ.Σ. μας την 21/03/2018 , ήδη τροποποιήθηκε το καταστατικό μας σε σχέση με διατάξεις όπου στην πραγματικότητα ήταν ανενεργές -  άρθρ. 2 παρ.5, αρθ. 2 παρ.8, αρθ.8 παρ.8, αρθ.24 παρ.1α – και λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στο τροποποιημένο μας καταστατικό που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 388/03-08-2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έχει γνωστοποιηθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Όπως και στο παρελθόν εν τοις πράγμασι έτσι και από εδώ και στο εξής το σωματείο μας δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών ή με οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο δραστηριότητας του και μεταξύ των μελών του.

Με την παρούσα ανακοίνωση προς τα μέλη μας εφαρμόζουμε την περίπτωση 4 του διατακτικού της με αριθμό 675/18 απόφασης.

 

 

 

 

                                       ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Η.Ε.Α

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                    ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

© 2018 www.sehea.gr