ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ 60364

 

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΕΗΕΑ

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

 

Αγαπητέ συνάδελφε.

Θα πραγματοποιήσουμε μαζί με την  ELEMCO  μια σειρά από ενημερωτικές τεχνικές παρουσιάσεις μέσω (webinars), αφού λόγω της πανδημίας δεν επιτρέπεται η συνάθροιση κοινού.

Το πρώτο webinar θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/10/20 και ώρα 18:00-19:30 και ο τίτλος του θα είναι: 

"Webinar 107 - Νέο πρότυπο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 60364 - απαιτήσεις στην προστασία από κρουστικές υπερτάσεις" 

 

 

Το link μέσω του οποίου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι το κάτωθι:

 

http://www.elemko.gr/webinar.asp?id=135

 

Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο. Θα υπάρξει και δεύτερο webinar στις 19/10/20 για το οποίο το link θα σας σταλεί την άλλη Δευτέρα, εφόσον δεν προλάβατε να δηλώσετε συμμετοχή στην πρώτη παρουσίαση.

 

Θεματολογία

Ήρθαν οι νέες εξελίξεις στον ηλεκτρολογικό κλάδο με την κυκλοφορία του ΝΕΟΥ προτύπου ΕΛΟΤ 60364, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΕΛΟΤ HD 384. Στο νέο πρότυπο υπάρχουν νέα κεφάλαια, τα οποία θα καλύπτουν και τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων και συγκεκριμένα

  • Κεφάλαιο 443 (≈ 6 σελίδες) - Εκτίμηση κινδύνου εισερχόμενων υπερτάσεων μέσω του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η απλή αυτή διαδικασία εκτίμησης κινδύνου θα επιτρέπει στον τεχνικό να αξιολογεί τεκμηριωμένα εάν η εγκατάσταση χρίζει προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις.
  • Κεφάλαιο 534 ( ≈ 18 σελίδες) - Επιλογή, εγκατάσταση, συνδεσμολογία και τεχνικά χαρακτηριστικά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Το κεφάλαιο αυτό θα αναλύει τους τύπους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων.
  • Κεφάλαια 712.443 & 712.534 ( ≈ 1,5 σελίδα) - Εκτίμηση κινδύνου και τεχνικά χαρακτηριστικά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για ΦΒ εγκαταστάσεις.
  • Κεφάλαιο 722.4.443 - Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, απαίτηση για εγκατάσταση απαγωγού.

Βάσει του νέου προτύπου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 60364 παράγραφος 443 ορίζεται υποχρεωτική η προστασία έναντι κρουστικών υπερτάσεων όπου οι συνέπειες των υπερτάσεων πλήττουν:

  1. Την ανθρώπινη ζωή, π.χ. υπηρεσίες ασφαλείας, εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης
  2. Δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτιστική παράδοση, π.χ. απώλεια δημόσιων υπηρεσιών, κέντρα μηχανογράφησης ή μουσεία
  3. Εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες, π.χ. ξενοδοχεία, τράπεζες, βιομηχανικές μονάδες, εμπορικά συγκροτήματα ή αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  4. Μεγάλο αριθμό ατόμων π.χ. μεγάλα κτίρια, γραφεία, σχολεία

Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις, θα πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση διακινδύνευσης σύμφωνα με το 443.5, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν απαιτείται προστασία έναντι μεταβατικών υπερτάσεων.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση διακινδύνευσης, η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να εφοδιάζεται με προστασία έναντι μεταβατικών υπερτάσεων.

 

 

© 2018 www.sehea.gr