ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ COVID-19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Καθώς  ο  ΚΑΔ  των  εργοληπτών  ηλεκτρολόγων  συμπεριλαμβάνετε   στους  πληττόμενους  κλάδους  από  τα  έκτακτα  μέτρα  αντιμετώπισης  του  covid 19,  παρέχεται  η  δυνατότητα  της  αναστολής  για  45  ημερολογιακές  ημέρες  των  συμβάσεων  εργασίας  είτε  του  συνόλου  είτε  μέρους  του  προσωπικού  που  απασχολούμε.  Οι  εργαζόμενοι  που  θα  τεθούν  σε  αναστολή  θα  λάβουν  το  ποσό  των  800 ευρώ  ως  αποζημίωση  ειδικού  σκοπού  και  θα  καλυφθούν  και  οι  ασφαλιστικές  τους  εισφορές  από  το  κράτος.  Το  συγκεκριμένο  μέτρο  μπορεί  να  εφαρμοσθεί  μέχρι  και  τις  20/04/2020.

Επίσης  παρατείνονται  μέχρι  και  την  31/08/2020  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς  και  των  οφειλών  από  δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2020 έως και την 30.4.2020  ενώ  παρατείνεται  και  η  προθεσμία  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.  Για  τις  περιπτώσεις  εμπρόθεσμης  καταβολής (  εξαιρούνται  οι  οφειλές  ΦΠΑ )  παρέχεται  έκπτωση  25%.

Για  πληρέστερη  ενημέρωση  απαιτείται  η  συνεργασία  με  τον  λογιστή  της  κάθε  επιχείρησης.

 

 

© 2018 www.sehea.gr