ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΤΟΥ ΣΕΗΕΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 - 5μ.μ. ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΤΙΤΑΝΙΑ"

 

Συνάδελφε,

                       Προσκαλείσαι στην Γ΄ Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση  του   Συνδέσμου Εργολάβων   Ηλεκτρικών  Έργων  Αττικής    (Σ.Ε.Η.Ε.Α.),      η   οποία    συγκαλείται     στις

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και   ώρα   5.00 μ.μ.,      στην αίθουσα    του Ξενοδοχείου " ΤΙΤΑΝΙΑ " ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52 ΑΘΗΝΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  2. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1.2019 - 31.12.2019

      ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

      ΤΟΥ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021                           

  1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019
  2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -

       ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ     

        - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΥΔΚΕ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ – ΝΕΑ ΥΔΕ

  1. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ KAI

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η   Γ'  Τακτική   Γενική  Συνέλευση  θα   έχει   απαρτία  με   την   παρουσία  του ½ τουλάχιστον των  ταμειακά  τακτοποιημένων μελών. Αν δεν έχει απαρτία, θα  γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, την  ίδια  ώρα  στη  Λέσχη  του ΣΕΗΕΑ  Πλ. Ελευθερίας 2 Αθήνα, με  τα  ίδια  θέματα,   όπου θα έχει    απαρτία με  την παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων  μελών.  Αν  και  πάλι   δεν  επιτευχθεί    απαρτία   η   Γ .Σ.  θα επαναληφθεί την  Δευτέρα 30 Μαρτίου  2020  την  ίδια   ώρα    στη  Λέσχη  του   ΣΕΗΕΑ με   τα  ίδια  θέματα   και με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 

Συνάδελφε,        καλείσαι    στην     εκλογοαπολογιστική    Γεν .Συνέλευση    του Σ.Ε.Η.Ε.Α. στις    18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 να  ακούσεις τον  απολογισμό  του  απερχόμενου Δ.Σ. και  να καταθέσεις τις δικές σου προτάσεις και προβληματισμούς  για τον κλάδο   των Ηλεκτρολόγων. 

 

Με Αγωνιστικούς & Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

                 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΕΜΜ. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ                                                               ΔΗΜ. ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ

© 2018 www.sehea.gr