ΔΕΔΔΗΕ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε το Δελτίο τύπου της ΔΕΔΔΗΕ για την επανασύνδεση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των πυρόπληκτων κτιρίων 

στην Ανατολική Αττική και σας ενημερώνουμε ότι : μετά από επικοινωνία με τον Δ/ντη της ΔΕΔΔΗΕ Ν.Μάκρης το τιμολόγιο που θα κόβεται, θα είναι προς τη ΔΕΔΔΗΕ και όχι στο όνομα του πελάτη.

https://www.deddie.gr/Documents2/DELTIA%20TYPOU%202018/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97%20%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%A3.pdf

© 2018 www.sehea.gr