ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ16/5/2018, ΣΤΙΣ 18.30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Συνάδελφοι,

καλείστε στην α ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ, στις 16 Μαίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μμ, που θα γίνει στην αίθουσα της Λέσχης του ΣΕΗΕΑ Πλ.Ελευθερίας 2 Αθήνα, 1ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα:

1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η διοίκηση έχοντας υπόψιν της τις μέχρι τώρα οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου μας την προσπάθειά της για βελτίωση του παρεχόμενου εφ΄άπαξ βοηθήματος στους εξερχόμενους συναδέλφους, και γνωρίζοντας πολύ καλά τον ανθρωπιστικό ρόλο του Οργανισμού μας σας καλεί να δείξετε με την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαϊου 2018, την πραγματική και αναγκαία ύπαρξη του Σωματείου μας, αποφασίζοντας από κοινού για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία προς όφελος ΟΛΩΝ των Συναδέλφων- Μελών του.

Η γενική συνέλευση έχει απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 23/5/2018 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ                         ΒΑΣ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥ.ΚΑΡΠΟΖΟΛΩΤΑΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΔΗΜ.ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΗΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΗΕΑ: ΕΥΣΤ.ΠΑΤΕΣΤΟΣ

© 2018 www.sehea.gr