Γενική Συνέλευση Σωματείου Αρωγής

Συνάδελφοι,

                 Καλείστε στην B’ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ, την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30 μ.μ. που θα γίνει στην αίθουσα της Λέσχης του Σ.Ε.Η.Ε.Α.  Πλ.Ελευθερίας 2 (Κουμουνδούρου)  Αθήνα, 1ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα :

1.      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015

2.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

3.      ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

4.      ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

                             Η Διοίκηση έχοντας υπ’ όψη της, τις μέχρι τώρα οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου μας,  την προσπάθεια της για  βελτίωση του παρεχόμενου  εφ’ άπαξ βοηθήματος στους εξερχόμενους συναδέλφους, και γνωρίζοντας πολύ καλά τον ανθρωπιστικό ρόλο  του  Οργανισμού μας   σας   καλεί   να    δείξετε   με    την   παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση την  1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, την πραγματική και αναγκαία  ύπαρξη του Σωματείου μας,  αποφασίζοντας από κοινού για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία αυτού προς όφελος ΟΛΩΝ των Συναδέλφων – Μελών του.

                       Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 8/6/2016 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

 

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΚΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ                               ΑΘΑΝ.ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ

                                                                                                                                                                                  

                                                         Ο ΤΑΜΙΑΣ     

                                                    ΠΑΝ.ΜΟΥΤΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : ΕΥΣΤΡ.ΠΑΤΕΣΤΟΣ – ΒΑΣ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Η.Ε.Α.: ΔΗΜΟΣΘ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ             

© 2018 www.sehea.gr