ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΑΡΡΗ Γ. ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΕ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ,

πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα παρακολουθήσετε την παρουσίαση - ενημέρωση για την ψηφιακή υπογραφή και θεώρηση της Υ.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης "ENERGIA TEC 2022".

https://youtu.be/OcLyYtcelTE 

 

© 2018 www.sehea.gr