Πρόσκληση - Webinars: Α) ΕΛΟΤ 60364 & Λύσεις Hager - B) Ηλεκτροκίνηση & Σταθμοί Φόρτισης - ΣΕΗΕA

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε  για τη
διοργάνωση δύο επίκαιρων διαδικτυακών
παρουσιάσεων (βλ. επισυναπτόμενα pdfs) με θέματα:     * το _ΝΈΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 60364_ και το τι
αλλάζει επί της ουσίας στην
επαγγελματική μας καθημερινότητα σε
σχέση με το υφιστάμενο HD384 αλλά και τους
τρόπους που η Hager με τις προϊοντικές της
λύσεις δύνανται να καλύψουν κάθε
απαίτηση που το νέο αυτό πρότυπο πλέον
προτάσσει.

2022HagerHellaswebinar22.06.pdf

2022wittywebinar29.06.pdf

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ WEBINAR (ΤΕΤΆΡΤΗ 22/6/22 ΣΤΙΣ 18:00,
ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 120 MIN)

     * _ΕΛΟΤ 60364 __VS__ ΕΛΟΤ __HD__ 384__: _Τα νέα
δεδομένα στην ηλεκτρολογική
εγκατάσταση.__
    * _ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ __HAGER__:__ _Υλοποίηση
& εφαρμογή των απαιτήσεων του
προτύπου.__

Πιο συγκεκιρμένα, οι δύο εισηγητές μας,
ο αξιότιμος _Κ. ΑΝΤΏΝΗΣ ΣΑΛΕΥΡΉΣ_ ως
τεχνικός υπεύθυνος του ΕΛΟΤ/ΤΕ82 αλλά
και ο συνάδερφος product manager _Κ. ΜΙΧΆΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΛΊΔΗΣ_ θα εναλλάσσονται μεταξύ
τους προκειμένου να μεταφέρουν την όλη
πληροφορία στα κάτωθι θέματα:

_01__ __Εισαγωγή - Παρουσίαση νέου
προτύπου ΕΛΟΤ 60364___

_02__ __Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας:
__o__ αγωγός προστασίας ___

_03__ __Διατάξεις εντοπισμού σφάλματος
ηλεκτρικού τόξου (AFDD)___

_04__ Προστασία από υπερφορτίσεις &
βραχυκυκλώματα, υπερτάσεις και μείωση
τάσης___

_05__ _Απομόνωση και διακοπή - Ηλεκτρικές
συνδέσεις
 _06__ __Ρελέ διαρροής (__RCDs__)___

_07 __Επιλογή απαγωγών υπέρτασης___

_08 __Λύσεις σταθμών φόρτισης___

 [1]

ΟΙ ΛΎΣΕΙΣ ΤΗΣ HAGER ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΠΡΟΤΎΠΟΥ ΕΛΟΤ 60364

Ενημερωθείτε για:

* ΕΛΟΤ 60364 VS ΕΛΟΤ HD 384: Τα νέα δεδομένα
στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση

* ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ HAGER: Υλοποίηση &
εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου

 Διάρκεια: 120 λεπτά

     * τις _ΝΈΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΏΝ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
__WITTY__ __START_ βάσει των update δεδομένων στην
ηλεκτροκίνηση που επίσης δύνανται να
καλύψουν κάθε απαίτηση στις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ WEBINAR (ΤΕΤΆΡΤΗ 29/6/22 ΣΤΙΣ 17:00,
ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 90 MIN):

     * _ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΣΗ__: _Τα
νέα δεδομένα στην ηλεκτρολογική
εγκατάσταση.__
    * _ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ __HAGER__:__ _Υλοποίηση
& εφαρμογή με σταθμούς φόρτισης Witty __

Ομοίως, ο συνάδερφος product manager _Κ.
ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΊΔΗΣ_ θα παρουσιάσει
όλη την πληροφορία στα κάτωθι θέματα:

_ _

_01__ Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα
ηλεκτρικά οχήματα;_

_02__ __Χρόνος φόρτισης και αυτονομία_

_03__ __Επιλογή σταθμού φόρτισης_

_04__ __Τεχνικά χαρακτηριστικά_

_05__ __Διάταξη προστασίας και εξαρτήματα_


_06__ Τι αλλάζει στη νομοθεσία;_

_07__ __Εφαρμογές_

_08__ Τι πρέπει να θυμόμαστε για τους
σταθμούς witty;_

 [1]

 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΣΗ & ΝΈΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΊ ΦΌΡΤΙΣΗΣ WITTY.START

 Ενημερωθείτε για:
 * τις βασικές πληροφορείς για την
εισαγωγή σας στον κόσμο της
ηλεκτροκίνησης
 * τον οδηγό επιλογής του κατάλληλου
σταθμού φόρτισης
 * τις αλλαγές της νομοθεσίας για την
ηλεκτροκίνηση και τις υποχρεώσεις των
ηλεκτρολόγων
 * τις ολοκληρωμένες λύσεις της Hager σε
σταθμούς φόρτισης

 Διάρκεια: 90 λεπτά

Παρακαλούμε όπως επιλέξτε το ακόλουθο
link για την _ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΑΣ_ και στα δύο
ανωτέρω webinars μας (εναλλακτικά, βλ.
προσκλήσεις σε επισυναπτόμενα pdfs):

     * HTTPS://WWW.HAGER.GR/HAGER/93309.HTM [2]

Όντας πάντα στη διάθεσή σας τόσο ο
ίδιος όσο και η συνάδερφος κ. Δέσποινα
Τιραμάνη η οποία θα είναι και η
οικοδέσποινα των εν λόγω webinars για
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή
πληροφορία χρειαστείτε.

© 2018 www.sehea.gr