ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/12/2021

«Αναπλήρωση του Χαμένου Εισοδήματος μας, απ΄την πρώτη ημέρα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.»

Αντιπροσωπία του Συνδέσμου συμμετείχε σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στην διαμαρτυρία στο Υπ. Εργασίας στην Αθήνα, που οργανώθηκε από 9 Ομοσπονδίες και 27 Σωματεία Επαγγελματιών.

Η κινητοποίηση είχε Πανελλαδικό χαρακτήρα με παρεμβάσεις σε κατά τόπους ΕΦΚΑ σε άλλες πόλεις και αποτέλεσε συνέχεια αντίστοιχης κινητοποίησης του Ιουνίου.

Εκπρόσωποι των Επαγγελματιών επέδωσαν στην Γεν.Γραμματεία του Υπ. Εργασίας υπόμνημα αναφέροντας ότι «η κοινωνική ασφάλιση, η Δημόσια Υγεία, η στοιχειώδης προστασία της όταν αδυνατούμε να εργαστούμε από ασθένεια ή ατύχημα, δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά κόστους – οφέλους».

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα, και όχι μετά από 30 μέρες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία, και για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.
  • Πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ασθένειας, όταν απαιτείται η απουσία από την εργασία, που δεν υπάρχει σήμερα για τους αυτοαπασχολουμένους, και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.
  • Κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τις αποζημιώσεις λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Αναστολή των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικό ταμείο, εφορία ΔΕΚΟ και Τράπεζες για όσο διάστημα ο αυτοαπασχολούμενος παραμένει εκτός εργασίας.
  • Δωρεάν σύγχρονη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους.
  • Κατάργηση τους εισφοράς για την υγεία.
  • Πρόωρη – αναπηρική σύνταξη για όσους καταστούν ανίκανοι για εργασία.
  • Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα σε όσους κλάδους και για όποια επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα για τους εργαζόμενους, με μείωση του συντάξιμου χρόνου κατά 5 χρόνια, και εισφορές επιδοτούμενες κατά ένα μέρος από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Επέκταση του ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις ανά κλάδο και επάγγελμα ( π.χ. ξυλουργοί, επιπλοστιλβωτές, υποδηματοποιοί κτλ. που έρχονται σε επαφή με σκόνες και χημικές ουσίες να δικαιούνται περισσότερες από 2 αξονικές ή μαγνητικές που ισχύει μέχρι σήμερα)
  • Επέκταση του ορίου για φυσιοθεραπείες στις 40 κατ’ έτος και επί ανάγκης επέκταση

                                                                                                                                                                                                       ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΗΕΑ

© 2018 www.sehea.gr