Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από την 27/12/2020

Συνάδελφοι, σε συνέχεια του ενημερωτικού μας δελτίου στις 7/01/2020 για την Νέα ΚΥΑ με αρ.130414 (ΦΕΚ Β' 4825/24-12-2020) σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

Η παραπάνω ΚΥΑ που τροποποίησε την ΥΔΕ, έδινε χρονικό περιθώριο ενός έτους μέσα στο οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η προηγούμενη ΥΔΕ. Αυτό το χρονικό περιθώριο της παράλληλης εφαρμογής της νέας με την παλιά ΥΔΕ παρέρχεται στις 24.12.2020.

Συνεπώς συνάδελφοι από τις 27.12.2020  έχουμε την υποχρέωση να χρησιμοποιούμε και να εκδίδουμε αποκλειστικά και μόνο τη νέα ΥΔΕ και τα σχετικά έντυπά της, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην παραπάνω ΚΥΑ και σας έχουν κοινοποιηθεί.

Στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ στο SITE μας θα βρείτε το νέο έντυπο της ΥΔΕ 2020 προς χρήση του. 

 

 

Διαβάστε το ενημερωτικό Δελτίο για τη νέα ΚΥΑ στις 7/01/2020.

ΝΕΑ ΚΥΑ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ"

 

© 2018 www.sehea.gr