ΕΚΔΗΛΩΣΗ Β.Ε.Α. - ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Το Β.Ε.Α και το Κέντρο Διαμεσολάβησης καλούν σε ειδική εκδήλωση με θέμα:

" ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Νόμος 4512/2018) ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ"

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 3/10/2018, στις 6 μ.μ. στην αίθουσα

εκδηλώσεων του ΒΕΑ (Ακαδημίας 18 - 4ος όροφος). 

© 2018 www.sehea.gr